LIFT EQ SCANDINAVIA

Lift EQ Scandinavia ABs marknad består av två segment.

· Uthyrning av kompetenta hissmontörer

· Försäljning av noga selekterade hisskomponenter

· Lift EQ Scandinavia AB bearbetar ej slutkundsledet, dvs fastighetsägarna eller dess förvaltare.

Marknadsområdet för Lift EQ Scandinavia AB är Skandinavien

 

Bemanning

 

Har du fulltecknade orderböcker men svårt att få jobben utförda pga brist på montörer?

En gren av Lift EQs verksamhet är bemanning med kompetenta och självgående hissmontörer. Våra killar har gedigna kunskaper inom bl.a. Hydroware, GMV, ALT, Wittur, Fermator, Merih, Arkel, Thyssen, Schindler, P Dahl, Hisstema osv. osv. Vi är specialiserade på Modernisering och Nyinstallation och verkar i hela Norden.

Självfallet har vi F-skatt samt kollektivavtal. Lift EQ är medlem i Svenskt Näringsliv - Teknikföretagen

Om Lift EQ Scandinavia

Lift EQ Scandinavia ABs vision

Lift EQ Scandinavia AB ska vara den givna leverantören, från hisskomponenter till kompletta installationer, för företag som agerar inom hissbranschen på den Skandinaviska

Vision & Affärsidé

 

Lift EQ Scandinavia AB är helt ägt av de anställda.

 

Med gedigen kompetens, lång erfarenhet och personligt engagemang skall vi genomföra våra uppdrag med målet – NÖJD KUND - LÅNGVARIG RELATION inom den Skandinaviska hissmarknaden.

 

Lift EQ Scandinavia AB ska vara den givna leverantören, från hisskomponenter till kompletta installationer och bemanning, för företag som agerar inom hissbranschen på den Skandinaviska marknaden.

OneWeb 2012 © Copyright